Asido, har fokus på ledarutveckling och förändringsarbete erbjuder ledar- och teamutveckling, change management.

Framgångsrika ledare skapar framgångsrika organisationer

Vad utmärker en långsiktigt framgångsrik organisation; ett företag som kännetecknas av driv, engagemang och framgång? Varför ser vissa möjligheter och lösningar, när andra kämpar med att släppa taget?

Ett framgångsrikt företag utstrålar både glöd och kraft. Den känner både medarbetare och kund. Tilliten och affärerna växer. Det här är områden jag i mitt yrkesliv ägnat mycket fokus. För mig och Asido är det viktigt att skapa långsiktig framgång, att ledarutvecklingen kopplar både till affärsresultatet och till att stärka företagets värderingar.

Asido skapar bestående resultat genom ”asido” 

  • Assess needs - Identify solutions - Do it! 
  • Står för ledarskapets EKG Engagemang - Kunskap - Glädje.
  • Är känt för att skapa förändring som gör skillnad, för ledare, för medarbetare, för organisationer.

För mig och Asido är det viktigt att skapa långsiktig framgång, att ledarutvecklingen kopplar både till affärsresultatet och till att stärka företagets värderingar. Framgångrika företag byggs när både individen, teamet och organisationen strävar mot gemensamma mål.

Asido kan bidra i uppdrag inom följande områden:

  • Ledarutveckling och talent development
  • Förändringsarbete / Change management 
  • Coaching, individ eller grupp